SECURUS WEBPORTAL

Digitalt Webbaserat system för Systematisk Brandskydds Arbete (SBA)

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas. SECURUS WEBPORTAL är ett rationellt och effektivt verktyg för sådant arbete. Tillgång till webportalen ges via abonnemang.

  • Brandskyddspolicy

  • Årsplan

  • Brandskyddsorganisation

  • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

  • Utbildningsplan

  • Brandskyddsbeskrivning

  • Kontrollsystem för egenkontroller

  • Drift- och underhållsinstruktioner

  • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

  • Uppföljningsrutiner

Brandskyddspolicy

Företagets policy hur brandskyddet ska bedrivas

Årsplan

När ska utbildningar/service/kontroller genomföras

Brandskyddsorganisation

Vem ansvarar för vad?

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Byggnadsår, adress, vad gör verksamheten

Utbildningsplan

Vilka personer ska genomgå utbildning under året och när ska dessa göras

Brandskyddsbeskrivning

Hur är vårt brandskydd tänkt att fungera

Kontrollsystem för egenkontroller

System för att göra sina egenkontroll ronder

Drift- och underhållsinstruktioner

Hur ska vårt brandskydd underhållas

Uppföljningsrutiner

Följ upp och utvärdera