02

Utbildning & Konsultation

Vi kan även hålla våra utbildningar utomhus eller via digitala medium
Grundkurs Brandskydd
 • Läs mer

  Grundkurs Brandskydd
  Grundläggande kunskap, en bra blandning av teori och praktik

  • Tidsåtgång ca 3timmar
  • Personantal ca 15 personer

  Utbildningen vänder sig till samtliga anställda på företaget och är ett grundkrav för att du skall få genomföra utbildningen till utrymningsledare och brandskyddsansvarig. Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning. Utbildningen ger dig en viktig grundförståelse om hur en brand uppkommer och utvecklas. Bonus, du kommer efter utbildningen att veta hur du skall utforma brandskyddet i ditt hem

Utrymningsledare
 • Läs mer

  • Tidsåtgång ca 4timmar
  • Personantal ca 8-12 personer

  Förkunskap krav:
  Grundkurs Brandskydd

  Som utrymningsledare får du arbetsuppgifter både för det förebyggande brandskyddet på företaget och vid skarpa lägen när snabb och säker utrymning krävs.
  De förebyggande åtgärderna består i att vara avdelningens brandskyddsombud vilket innebär att dina kollegor inom ”ditt område” ska kunna komma till dig med frågor som rör brandskyddet. I förebyggande syfte kommer du också att genomföra brandskyddskontroll över den egna avdelningen, detta innebär kontroll av brandskyddsutrustning samt eventuella brandrisker. Vid utrymning av företaget skall du vara den organiserande funktionen inom ”ditt område”. några viktiga uppgifter är också att kontrollera speciella lokaler och räkna av att alla har kommit ut när ni samlas på återsamlingsplatsen.
  Utbildningen är mycket populär och ger dig mycket värdefulla kunskaper som du kan ”ta med dig hem”

Utrymningsövning
 • Läs mer

  • Tidsåtgång ca 2timmar

  Utrymningsövningen kan genomföras på många olika sätt. Förberedd eller oförberedd. Med eller utan rökläggning. Med eller utan statister. Med eller utan skadetillbud.
  Det viktiga med utrymningsövningen är att se hur vår utrymningsorganisation agerar vid skarpt läge, dvs utrymningsledarna. Samt att hitta eventuella fel eller hinder i verksamheten för en säker utrymning.

Interaktiv brandskyddsutbildning
 • Läs mer

  • Tidsåtgång ca 30min

  Nyanställd personal eller dom möjlighet att göra en grundkurs brandskydd inte finns kan en interaktiv brandskyddsutbildning vara ett alternativ.
  Utbildningen göras på distans från egen dator

Systematisk Brandskydds Arbete (SBA)
 • Läs mer

  • Tidsåtgång ca 3h
  • Personantal ca 8-12pers

  Förkunskapskrav:
  Grundkurs Brandskydd

  Utbildningen är uppbygg med en teori-del och en praktik-del

  I den teoretiska delen går vi igenom det du som företagets ansvariga för SBA behöver känna till för att bedriva detta fortlöpande.
  Under den praktiska-delen av kursen gör vi egenkontroller och bristrapportering.

Heta arbeten och Brandfarliga arbeten
 • Läs mer

  Försäkringsbolagens krav när det kommer till svetsning, lödning, skärning och andra gnistbildande arbeten.
  För att klara kraven finns 2st olika certifieringsutbildningar som båda uppfyller från försäkringsbolag ställda krav.

  1) Heta arbeten via brandskyddsföreningen
  2) Brandfarliga Arbeten via SVEBRA och byggföretagen

  Båda kursen finns på olika språk och kan anordnas via distansutbildning

Praktisk släckövning
 • Läs mer

  • Tidsåtgång ca 1h
  • Personantal kan variera

  På en praktisk handhavande utbildning av släckmedel testar vi hur en brandsläckare fungerar. Vanligtvis använder vi ett gasol-släckfat för att öva på.
  Det viktiga är att man våga använda dom släck-redskapen som finns utplacerade på verksamheten och vet hur dessa fungerar.
  Vi övar även på att släckare en docka som brinner med en brandfilt.

Hjärt- lungrädning (HLR)
 • Läs mer

  • Tidsåtgång: 2timmar
  • Personantal: 12personer

  Utbildningen vänder sig till samtliga anställda på företaget eller utvalda, med strategisk placering, för att kunna nå samtliga delar av företaget för en snabb insats
  Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
  – identifiera hjärtstopp
  – larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  – utföra HLR med god kvalitet
  – starta hjärtstartaren och följa instruktioner
  – lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  – identifiera luftvägsstopp
  – utföra ryggslag och buktryck
  – Utföra 5 inblåsningar innan HLR vid drunkning
  – förstå vikten av regelbunden träning

Första hjälpen
 • Läs mer

  • Tidåtgång ca 4h
  • personantal ca 8-12pers

  Första hjälpen utbildningen skräddarsys efter era behov.
  Gruppen går igenom hastiga insjuknande, Andning, blödning och cirkulationssvikt.
  Diskuterar igenom hur man gör en lägesanalys och vad som är viktigt att tänka på vid akuta tillbud utanför sjukhus.

Anläggningsskötare och handhavande av brandlarm
 • Läs mer

  • Tidsåtgång ca 6h

  Kursen riktare sig till dej som är tilltänkt att sköta verksamhetens brand- & Utrymningslarm.
  Vi går igenom hur man gör månads- och kvartalsprover.
  Efter utbildningen ska du känna dej trygg att hantera ert brandlarm, ta hand om fellarm, utföra prover och kunna göra till- & frånkoppling.

Konsultation

Brandskyddsinventering
 • Läs mer

  Uppfyller er verksamhet rådande krav?
  Vår inventering kartlägger eventuella brister i det fysiska brandskyddet såväl som det organisatoriska.

Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA)
 • Läs mer

  Vi hjälper er att implementera ett Systematisk brandskydds Arbete (SBA) som passar er verksamhet.
  Våra konsulter hjälper dej från början till slut.
  Egenkontrolls-verktyget kan vara digitalt eller i pappersformat, det bestämmer ni utifrån vad som är bäst för er verksamhet.

Digitalt SBA-verktyg Securus
 • Läs mer

  Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas. SECURUS WEBPORTAL är ett rationellt och effektivt verktyg för sådant arbete. Tillgång till webportalen ges via abonnemang.

Brandskyddsdokumentationer & Brandingenjör
 • Läs mer

  Våra ingenjörer hjälper er från början till slut. Vi kan göra tyngre brandskyddsdokumentationer, utredningar eller ett utlåtande på det just ni behöver.

Installation
Se hur vi kan hjälpa er med våra certifierade tekniker
Läs mer
Service & underhåll
Rätt kunskap är avgörande. Vi är med dej genom hela processen.
Läs mer