ONE

Se till att vara UTE i TID!
  • Upptäck och förebygg en brandrisk i tid
  • Installera brandvarningssystem som upptäcker brand och kan varna i tid
  • Utbilda personal så att de kan agera i tid
  • Utrymningsplanera dina lokaler så att utrymning kan ske i tid
OM OSS

Vårt företag har en lång och bred erfarenhet av brandskyddsarbete. Företaget startades av Torbjörn Jonasson som har varit i branschen under många år. Tillsammans med ett team av medarbetare kan vi erbjuda ett heltäckande skydd i form av produkter och tjänster inom brand och första hjälpen.