Utrymningsplaner

Utrymningsplanen ger en övergripande information om lokalens utformning, utrymningsvägar, brandredskap, larmknappar och den gemensamma återsamlingsplatsen vid eventuell brand. På utrymningsplanen ges också en instruktion om hur personal och besökare ska agera vid brand.