Utrymning

8

Vid brand förändras vår trygga vardag på mycket kort tid. Det är av yttersta vikt att den lokal vi vistas i har väl markerade och synliga utrymningsvägar för snabb utrymning. Varje lokal ska ha två av varandra oberoende vägar ut.