Utrustning för utrymningsledare

Utrymningsledare har speciella uppgifter vid en utrymningssituation. I kittet för utrymningsledare finns all nödvändig utrustning.