Svetsduk

Svetsduken är ett utmärkt förebyggande brandskydd på svetskärror och på heta arbeten-kärror. Den används också som gardin på många fasta arbetsplatser istället för vägg där sådan inte är lämplig.

pdf Svetsduk.pdf