Strålkastaraggregat

I vissa miljöer finns lagstadgat krav på ledljusbelysning. Som ett alternativ till traditionella ledljusarmaturer används strålkastare, framför allt i stora lokaler med krav på långa belysningsavstånd.

pdf Armatur strålkastare.pdf