SECURUS WEBPORTAL

sba

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas. SECURUS WEBPORTAL är ett rationellt och effektivt verktyg för sådant arbete. Tillgång till webportalen ges via abonnemang.

– Brandskyddspolicy

– Årsplan

– Brandskyddsorganisation

– Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

– Utbildningsplan

– Brandskyddsbeskrivning

– Kontrollsystem för egenkontroller

– Drift- och underhållsinstruktioner

– Uppföljningsrutiner

Kontakta oss på mail eller telefon, så berättar vi mer!