Punktsprinkler

En punktsprinkler är ett effektivt komplement till en traditionell sprinkleranläggning. Används ofta som punktskydd över speciell utrustning eller i högriskutrymmen.

pdf Punktsprinkler.pdf