Övrig brandsläckningsutrustning

OVRIG-BRANDSLACKNINGSUTRUSTING-PHOTO

De traditionella baskraven när det gäller släckutrustning kompletteras ofta med vår specialutrustning i utrymmen med särskilda brandrisker.