Heta arbeten

Kursen vänder sig till de personer i företaget som ska vara föreståndare för brandfarliga varor. Kursinnehållet är utformat av MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

pdf Heta Arbeten.pdf