Grundkurs Utrymningsledare

Kursen vänder sig till anställda inom företaget som har en speciell roll både i det förebyggande brandskyddsarbetet och vid eventuella brandsituation.Utrymningsledaren ingår i företagets brandskyddsorganisation och är underställd brandskyddsansvarig.

pdf Grundkurs utrymningsledare.pdf