Flykthuvor

En flykthuva kan vara räddningen för en person som blivit instängd i en brandsituation.

pdf Flykthuva Parat C.pdf