Brandskyddsansvarig

Alla företag är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi hjälper till med uppstart och genomförande i den utsträckning som det finns behov för. Ett systematiskt brandskyddsarbete ska innehålla:

– Brandskyddspolicy

– Årsplan

– Brandskyddsorganisation

– Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

– Utbildningsplan

– Brandskyddsbeskrivning

– Kontrollsystem för egenkontroller

– Drift- och underhållsinstruktioner

– Uppföljningsrutiner

pdf Brandskyddsansvarig.pdf