Brandfiltar

En brandfilt är ett utmärkt släckredskap att använda för att kväva brand, till exempel i kläder eller mindre
matlagningsbränder.

pdf Brandfilt dubbel.pdf

pdf Brandfilt.pdf