Brandfarlig vara

Kursen vänder sig till de personer i företaget som ska vara föreståndare för brandfarliga varor. Kursinnehållet är utformat av MSB – Bild för Samhällsskydd och Beredskap.
pdf

Brandfarliga varor.pdf