Anläggningsskötare

Kursen vänder sig till de personer på företaget som ska ansvara för den automatiska brandlarmanläggningen. Kursen är utformad i enlighet med Svenska “Brandskyddsföreningen SBF:s norm.”

pdf Anläggningsskötare.pdf