Utrymningsövning

När brandskyddsorganisationen är uppbyggd och personalen fått den grundläggande brandskyddskunskap som krävs genomför vi realistiska övningar både får att testa de brandtekniska systemen, men även för att testa personalens reaktioner vid skarpa situationer. Övningarna anpassas efter varje företags unika behov.

pdf Utrymningsövning.pdf